google+
+30 2310 799.333 & +30 2310 797.027 info@feri-tri.gr

Breadcrumbs

Αέρας

Αέρας

Τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου, που προέρχονται από την καύση των μηχανών εσωτερικής καύσεως και τους κλιβάνους, όπως είναι τα αυτοκίνητα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το διοξείδιο του θείου (SΟ2 ), που δημιουργείται κυρίως όταν το καύσιμο  (στερεό ή υγρό) περιέχει θείο, αλλά και  κατά την διύλιση πετρελαίου και τη βιομηχανική κατεργασία θειούχων ενώσεων, μια διαδικασία που υπάρχει ακόμα και στους βιολογικούς καθαρισμούς, είναι δύο από τους κυριότερους ρύπους των αστικών περιοχών.

Οι συνέπειες από τους αέριους ρύπους είναι γνωστοί σε όλους μας και ποικίλουν από τη δυσφορία, τη δυσοσμία και τα αναπνευστικά προβλήματα μέχρι μόνιμες βλάβες στους ιστούς, αναπνευστικές παθήσεις, μεταβολές στην άμυνα των πνευμόνων και καρδιαγγειακές παθήσεις.  

Προκειμένου να περιοριστούν οι αέριοι ρύποι υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορεί να λάβει κανείς. Ένα από αυτά είναι η χρήση εξειδικευμένων χημικών και φυσικών προϊόντων που αναγάγουν τα οξείδια του αζώτου,  δεσμεύουν το υδρόθειο ή φιλτράρουν συγκρατώντας άλλες βλαβερές ουσίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΥΣΟΣΜΙΑ

Η δυσοσμία είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ιδιαίτερα σε χώρες όπου το κλίμα είναι θερμό, και προέρχεται από αποχετευτικούς αγωγούς αστικών λυμάτων.

Οι περισσότερες δύσοσμες ουσίες που εκλύονται σε έναν σταθμό βιολογικού καθαρισμού προέρχονται κατά την αναερόβια διάσπαση οργανικών ουσιών που περιέχουν θείο.

Το υδρόθειο (H2S) είναι το πιο γνωστό και το πιο επικίνδυνο δύσοσμο αέριο. Είναι τοξικό, αποτελεί υψηλό κίνδυνο δηλητηρίασης (όταν βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα) και είναι πολύ διαβρωτικό για το σκυρόδεμα των αποχετευτικών αγωγών.

Το υδρόθειο σχηματίζεται κατά την αναερόβια αποσύνθεση οργανικού υλικού που περιέχει θείο και από την αποδόμηση των θειωδών και θειικών ιόντων. Δε σχηματίζεται όταν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου.

Εκτός από το υδρόθειο που συμμετέχει στη δημιουργία οσμών, άλλα πτητικά συστατικά όπως οι ινδόλες, οι σκατόλες, οι μερκαπτάνες, τα οποία επίσης σχηματίζονται κατά την αναερόβια αποσύνθεση, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν οσμές πολύ πιο δυσάρεστες από αυτή του υδρόθειου αλλά όχι τόσο επικίνδυνες.

Οι οξειδωτικές ουσίες που συνήθως χρησιμοποιούνται για την αποτροπή του φαινομένου είναι το χλώριο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που οξειδώνουν το υδρόθειο σε θείο και θειικά. Τα μεταλλικά άλατα όπως οδισθενής ή ο τρισθενής σίδηρος, αντιδρούν με το υδρόθειο σχηματίζοντας αδιάλυτα θειικά άλατα τα οποία καθιζάνουν. Με την χρήση νιτρικών αλάτων στα λύματα μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος σχηματισμού  υδρόθειου γιατί παρέχουν το απαιτούμενο οξυγόνο στους μικροοργανισμούς για την ανάπτυξη τους. Η προσθήκη των νιτρικών αλάτων είναι μια προληπτική μέθοδος. Δεν μπορούν όμως να δεσμεύσουν το υδρόθειο που έχει ήδη παραχθεί σε σημεία πριν το σημείο της έγχυσης του.

Τα νιτρικά άλατα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του υδρόθειου  είναι τα νιτρικά άλατα ασβεστίου, νατρίου, μαγνησίου, αλουμινίου και σιδήρου.

Είναι σημαντικό ωστόσο να προστεθεί στο λύμα τόση ποσότητα όση απαιτείται  ώστε να έχει καταναλωθεί εντελώς μέχρι να φτάσει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, γιατί διαφορετικά τα νιτρικά θα προστεθούν στο φορτίο αζώτου.

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση των οσμών του H2S, και κατά περίπτωση και των άλλων  δύσοσμων ενώσεων, εφαρμόζονται τρεις μέθοδοι :

α) Βελτίωση του ισοζυγίου του οξυγόνου στα λύματα

β) Προσθήκη κατάλληλων χημικών ενώσεων.

γ) Αναρρόφηση και εν συνεχεία διέλευση των οσμηρών ενώσεων μέσα από κατάλληλα συστήματα δέσμευσης (π.χ. απορροφητικά και προσροφητικά υλικά).

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΚΟΚΚΟΙ CaCO3 98,6 %
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ Ομάδα Ι
ΔΙΣΘΕΝΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERROSOL 90 ΔΙΑΛΥΜΑ FeCl2 9%
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΚΟΝΗ, ΚΟΚΚΟΙ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ C
ΕΠΤΑΕΝΥΔΡΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERROSALT 18 ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ FeSO4-7Η2Ο 18%
ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ SODA LIME ΣΚΟΝΗ mixture of Calcium Hydroxide and Sodium Hydroxide
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΒΩΛΟΙ NH4NO3 34,4 %
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ NITRASVESTSOL 50 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ Ca(NO3)2·4H2O 99%, 49 %
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΑ ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ CO(NH2)2 99%, 40%, 32.5%
ΤΡΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERRIX 3, FERRIXSOL 100 ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ Fe2(SO4)3 ~19,5%, 10%
ΤΡΙΣΘΕΝΗΣ ΧΛΩΡΟΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERRISOL 123 ΔΙΑΛΥΜΑ FeClSO4 12,3%
ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERRISOL 90, 140 ΔΙΑΛΥΜΑ FeCl3 9%, 14%
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ NH4OH 19% ,25%
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ-HYDRATED LIME ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ HYDRATED LIME Ca(OH)2 > 90%
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ HYDROGEN PEROXIDE ΔΙΑΛΥΜΑ H2O2 35%, 50%
ΧΛΩΡΙΟ CHLORINE ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ Cl2 > 99.9 %