Το άλας του μονοϋδρικού θειικού σιδήρου είναι χρώματος γκρι-άσπρο και διατίθεται σε πούδρα ή σε ομογενείς κόκκους (χημική μέθοδος παραγωγής).

     Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό μέσο κροκίδωσης που βρίσκει εφαρμογή:

-    Στην κατεργασία του πόσιμου νερού και των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

-    Κατά της τροφοπενίας σιδήρου σε γεωργικές δραστηριότητες.

-    Πρόσθετο σε ζωοτροφές.

-    Στην αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου (πρόσθετο στα τσιμέντα).

Χημικός τύπος:

FeSO4·H2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

30% w/w (Fe2+)

Εμπορική ονομασία: 

FERROSALT 30

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μεγασάκους των 1100 kg, 1200 kg ή σε σακιά των 25 kg (μετά από παραγγελία) από λαμιναρισμένο πολυπροπυλένιο ή από πολυαιθυλένιο.

Αποθήκευση:

Τα σακιά ή οι μεγασάκοι θα πρέπει να φυλάσσονται καλά κλεισμένα και σε μέρος που δεν έχει υγρασία για να μην αλλοιωθεί το υλικό. Επειδή είναι ισχυρά υγροσκοπικό.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.