Το υδροξείδιο του αμμωνίου, γνωστό και ως διάλυμα αμμωνίας, είναι ένα διάλυμα αμμωνίας (NH3) σε νερό (H2O). 

Το υδροξείδιο του αμμωνίου βρίσκει πολλές εφαρμογές:

-Στην παρασκευή χημικών λιπασμάτων, καθώς και οργανικών και ανόργανων χημικών που περιέχουν άζωτο.

-Στην παρασκευή νιτρικού οξέος.

-Ως ρυθμιστής αλκαλικότητας στην κατεργασία αποβλήτων.

-Σε διάφορα εμπορικά προϊόντα καθαρισμού. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού περιέχουν ένα ποσοστό υδροξειδίου του αμμωνίου (περίπου 5-10%). Επίσης, αραιωμένο υδροξειδίου του αμμωνίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μόνο του ως καθαριστικό γνωστό και ως αμμωνία οικιακής χρήσης.

-Σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, όπως στην κλωστοϋφαντουργία, στην καπνοβιομηχανία, στην κατασκευή καουτσούκ, τεχνητού μεταξιού, μελανιού, λιπαντικών, εκρηκτικών, κεραμικών κ.α..

-Σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, μέσω χημικής εναπόθεσης ατμών (εναπόθεση νιτριδίου του πυριτίου), καθώς και στην κατασκευή ημιαγωγών.

-Ως υγρό για ψυγεία, υποκαθιστώντας τους χλωροφθοράνθρακες (φρέον).

-Ως πρόσθετο τροφίμων με κωδικό Ε527. Χρησιμοποιείται ως διογκωτικός παράγοντας και ως ρυθμιστής οξύτητας (αυγά, κακάο και παραγωγή καραμέλας).

 

Χημικός τύπος:

NH4OH

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

19% κ.β. και 25% κ.β. 

Συσκευασία:

Διατίθεται σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ή σε βυτιοφόρο όχημα έως περίπου 25 τόνων.

Αποθήκευση:

Να χρησιμοποιείτε δοχεία, τα οποία είναι εγκεκριμένα ειδικά για υδροξειδίου του αμμωνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. Προβλέψτε κατάλληλα συστήματα εξαερισμού για όλα τα δοxεία και τις δεξαμενές. Κάντε τακτικό έλεγχο για τη καλή τους λειτουργία. Να φυλάσσεται σε μέρος σκιερό και δροσερό και να μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και υψηλές θερμοκρασίες. 

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.