Για την FERI -TRI καριέρα δεν σημαίνει η συνεχής ανέλιξη σε μια δεδομένη, δύσβατη ιεραρχική κλίμακα αλλά η διεύρυνση των προσωπικών και επαγγελματικών οριζόντων, η αύξηση της δημιουργικότητας και πρωτοβουλίας και η μεγιστοποίηση της υπευθυνότητας στο αντικείμενο δράσης του κάθε εργαζόμενου. Ως μικρή και οικογενειακή επιχείρηση προσπαθεί  να εντάσσει τους εργαζομένους της γρήγορα στο περιβάλλον και την κουλτούρα της και να τους διατηρεί για πολλά χρόνια ως μέλη μια διευρυμένης κοινότητας.

Για τον σκοπό αυτό:

 • Επιδιώκουμε την πρόσληψη και  τη διατήρηση των ατόμων που εργάζονται για την εταιρεία μας.
 • Ενθαρρύνουμε και συμβάλλουμε στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας με διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Παρέχουμε όχι μόνο τους νόμιμους μισθούς και τα επιδόματα αλλά και πέρα από αυτά αποζημιώσεις και bonus επιδόσεων.
 • Επιδιώκουμε την λήξη των εργασιών μας εντός του οχταώρου ώστε οι εργαζόμενοι μας να μην αναγκάζονται να διαθέτουν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στην εργασία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειάζεται να εργαστεί κανείς πέρα από οχτώ ώρες ημερησίως τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δίδονται οι αντίστοιχες αποζημιώσεις για υπερεργασία και υπερωρία. 
 • Διοργανώνουμε εορταστικές εκδηλώσεις και ενισχύουμε οικονομικά τους εργαζομένους μας σε προσωπικές στιγμές ζωής (γάμος, γέννηση παιδιού κλπ)
 • Παρέχουμε ασφάλεια ζωής στους εργαζομένους.

Στην εταιρεία απασχολούνται οι εξής ειδικότητες:

Τεχνικές ειδικότητες

 • Χημικοί Μηχανικοί
 • Χημικοί
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Περιβαλλοντολόγοι
 • Τεχνολόγοι
 • Συντηρητές
 • Χειριστές φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων
 • Τεχνίτες

Διοικητικές - Οικονομικές ειδικότητες

 • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Διοικητικής ή Οικονομικής Σχολής
 • Υπάλληλοι Γραφείου

Άλλες Ειδικότητες

 • Οδηγοί
 • Βοηθητικό Προσωπικό

 Στα πλαίσια της φροντίδας της εργαζομένων της η FERI -  TRI ξεκίνησε κατά το έτος 2015 την εφαρμογή του προτύπου  OHSAS 18001, όπου παρακολουθεί και θέτει στόχους βελτίωσης όλων των διαδικασιών που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια τους. 

Εφόσον επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση και σχετικό ενδιαφέρον. Εάν, αντίθετα, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα την δεδομένη χρονική στιγμή, το βιογραφικό σημείωμα σας θα διατηρηθεί στο αρχείο της εταιρείας μας για πιθανή μελλοντική χρήση. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.