Το αργιλικό νάτριο είναι μια σημαντική ανόργανη χημική ένωση, η οποία λειτουργεί ως μια αποτελεσματική πηγή υδροξειδίου του αργιλίου για πολλές βιομηχανικές και τεχνικές εφαρμογές. Το καθαρό αργιλικό νάτριο (άνυδρο) είναι ένα λευκό, κρυσταλλικό στερεό, με ποικίλους χημικούς τύπους, όπως NaAlO2, NaAl(OH)4 (hydrated), Na2O·Al2O3, or Na2Al2O4

Τα αργιλικό νάτριο παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με σημαντικότερες στην επεξεργασία νερού και αποβλήτων, καθώς και ως ενδιάμεσο συστατικό σε διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. όπως:

- Στην απομάκρυνση φωσφορικών και φθοριούχων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

- Στην χαρτοποιία, στην κλωστοϋφαντουργία, στην επεξεργασία χρωμάτων/ μέσων εκτύπωσης και σε φαρμακευτικές βιομηχανίες.

- Στην παραγωγή συνθετικού ζεόλιθου και καταλυτών, καθώς και ως πρόσθετο στο τσιμέντο ή στο σκυρόδεμα και στην κατασκευή βιομηχανικών απορρυπαντικών. 

Χημικός τύπος:

Na2O Al2O3.nH2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

10% w/w (Al)

Εμπορική ονομασία: 

SODAL

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε παλετοδεξαμενές των 1000 L.

Αποθήκευση:

 Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.