Μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους απολύμανσης του νερού  είναι η απολύμανση με διοξείδιο του χλωρίου (ClO2). Η μέθοδος αυτή, που παράγει την απολυμαντική ουσία  “επί τόπου’’,  με απλές και ασφαλείς γεννήτριες, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την απολύμανση με χλώριο, υποχλωριώδες νάτριο και όζον:

  •  Είναι 2,5 φορές δραστικότερο από το χλώριο. 
  • Χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο επαφής σε σχέση με άλλα χημικά.
  • Δεν έχει επίδραση στη γεύση και την οσμή του νερού.
  • Η δράση του είναι ανεξάρτητη του pH.
  • Δεν σχηματίζει τριαλομεθάνια, χλωραμίνες και βρωμικά επειδή δεν αντιδρά με την αμμωνία  και το βρώμιο, ενώ οξειδώνει τις οργανικές ενώσεις.
  • Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της legionella και άλλων επικίνδυνων μικροοργανισμών που ζουν στο βιοφίλμ.
  • Διασφαλίζει την απολυμαντική δραστικότητα κατά μήκος του δικτύου ύδρευσης έχοντας μακράς διάρκειας υπολειμματική συγκέντρωση.
  • Δεν αλλοιώνεται εύκολα από την πάροδο του χρόνου και από τις καιρικές συνθήκες.
  • Δεν υπάρχουν υψηλοί κίνδυνοι και αλλοίωση της ποιότητας των πρώτων υλών του κατά τη μεταφορά.