Το υδατικό διάλυμα του δισθενούς χλωριούχου σιδήρου έχει χρώμα σκούρο πράσινο και είναι δραστικό σε ένα ευρύ φάσμα τιμής pH με ελάχιστη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία και εύκολη δοσιμέτρηση.

Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό διάλυμα κατάλληλο για χρήση στην κατεργασία υγρών βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων ως μέσο κροκίδωσης – βάρυνσης – καθίζησης μετά από οξείδωση, στις παρακάτω διεργασίες :

- Τη δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών και αρσενικού.

- Τη δέσμευση και απομάκρυνση υδρόθειου και θειούχων ενώσεων.

- Την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου στο νερό.

- Την ακαριαία δέσμευση του χλωρίου.

- Τη διάσπαση των γαλακτωμάτων.

-  Τον αποχρωματισμό απόνερων βαφείων.

(Το διάλυμα μπορεί να δοσιμετρηθεί χωρίς πρόβλημα έως τους -20οC).

Χημικός τύπος:

FeCl2

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

9% w/w (Fe2+)

Εμπορική ονομασία: 

FERROSOL 90

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L ~ 37 kg, σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ~ 1240 kg ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο. Επίσης σε δεξαμενές χαλύβδινες επενδυμένες όμως εσωτερικά με κατάλληλο πλαστικό ή λάστιχο ή πολυεστέρα ανθεκτικό σε ισχυρά οξέα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.