Μια καινοτόμος μέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από τη μεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς μέσω αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Ι_ΕΠ/ΕΚΕΤΑ και δοκιμάστηκε σε μια πιλοτική διάταξη εργαστηριακής κλίμακας.

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας εκροής του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών με τη χρήση κροκιδωτικών ουσιών βασισμένων σε άλατα του σιδήρου.

Η FERI-TRI συνεργάστηκε με το εργαστήριο προσφέροντας τα απαραίτητα άλατα σιδήρου και αργιλίου για την έρευνα. 

Η μελέτη παρουσιάστηκε στον 10ο Πανελλήνιο  Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 4 - 6 Ιουνίου 2015.

Διαβάστε την μελέτη στο pdf.