Το άλας του επταένυδρου θειικού σιδήρου (καραμπογιά ή θειάφι) είναι ένα φυγοκεντρικά αφυδατωμένο άλας πράσινου χρώματος, ευδιάλυτο στο νερό, με πάρα πολύ μικρό ποσοστό αδιάλυτων (~ 0,1%).Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό μέσο κροκίδωσης που βρίσκει εφαρμογή :

-  Στην δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών.

-  Στην καταπολέμηση του  φαινομένου δημιουργίας επιπλέουσας λάσπης, στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

-  Στην δέσμευση και απομάκρυνση του υδρόθειου και των θειούχων ενώσεων.

-  Στην καταπολέμηση της τροφοπενίας του σιδήρου (χλώρωση) του καλλιεργήσιμου εδάφους.

H έλλειψη σιδήρου στα λαχανικά υποβαθμίζει την ποιότητα τους, ενώ είναι πιστοποιημένη από το LUFA Γερμανίας η χρησιμότητα του θειικού σιδήρου και για την βελτίωση της όψης και της ποιότητας του γρασιδιού, καθώς το ενδυναμώνει, το κάνει να δείχνει εντυπωσιακά πιο πράσινο και καταπολεμά του μύκητες που το απειλούν. Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρή μορφή ή απευθείας στο χωράφι πριν από βροχόπτωση. Μπορεί να χρησιμoποιηθεί ακόμα και στην Βιολογική Γεωργία.

Χημικός τύπος:

FeSO4·7H2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

18% w/w (Fe2+)

Εμπορική ονομασία: 

FERROSALT 18

Συσκευασία: 

Διατίθεται χύμα, σε μεγασάκους ή σε σακιά των 40 kg.

Αποθήκευση:

Κατά την αποθήκευση πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι το υλικό έχει αφυγρανθεί φυγοκεντρικά και για το λόγο αυτό περιέχει ακόμα υπόλοιπη υγρασία 3-4%. Όταν αποθηκευτεί για μεγαλύτερο διάστημα αρχίζει να εκρέει από το άλας μια ποσότητα κορεσμένου διαλύματος. Επίσης παρουσιάζει συσσωματώσεις που με την πάροδο του χρόνου γίνονται πολύ σκληρές. Για τον λόγο αυτό συνίσταται να μην αποθηκεύεται για μεγάλα διαστήματα αλλά να το προμηθεύεται κανείς κατά την περίοδο χρήσης του.  

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.