Το άλας του επταένυδρου θειικού σιδήρου (καραμπογιά ή θειάφι) είναι ένα φυγοκεντρικά αφυδατωμένο άλας πράσινου χρώματος, ευδιάλυτο στο νερό, με πάρα πολύ μικρό ποσοστό αδιάλυτων (~ 0,1%).

Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό μέσο κροκίδωσης που βρίσκει εφαρμογή :

-  Στην δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών.

-  Στην καταπολέμηση του  φαινομένου δημιουργίας επιπλέουσας λάσπης, στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

-  Στην δέσμευση και απομάκρυνση του υδρόθειου και των θειούχων ενώσεων.

-  Στην καταπολέμηση της τροφοπενίας του σιδήρου (χλώρωση) του καλλιεργήσιμου εδάφους.

Το άλας του επταένυδρου θειικού σιδήρου είναι μυκητοκτόνο με εντομοαπωθητική δράση και μπορεί να χρησιμoποιηθεί και στην Βιολογική Γεωργία.

Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρή μορφή ή απευθείας στο χωράφι πριν από βροχόπτωση.

Δοσολογία στις καλλιέργειες :

Συνολική ποσότητα μεταξύ 600-1200 κιλών θειικού σιδήρου ανά εκτάριο θα πρέπει να ενσωματωθούν σε δύο χρονικές περιόδους του έτους.

Επιτυνχάνονται πολύ καλύτερα αποτελέσματα ανακατεύοντας 50 κιλά θειικό σίδηρο με 100 κιλά κοπριάς. Το προϊον που προκύπτει ενσωματώνεται στο έδαφος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Χημικός τύπος:

FeSO4-7H2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

18% w/w (Fe2+)

Εμπορική ονομασία: 

FERROSALT 18

Συσκευασία: 

Διατίθεται χύμα ή σε σακιά των 40 kg.

Αποθήκευση:

Κατά την αποθήκευση πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι το υλικό έχει αποξηρανθεί φυγοκεντρικά και για το λόγο αυτό περιέχει ακόμα υπόλοιπη υγρασία 3-4%. Όταν αποθηκευτεί για μεγαλύτερο διάστημα αρχίζει να εκρέει από το άλας μια ποσότητα κορεσμένου διαλύματος. Επίσης παρουσιάζει συσσωματώσεις που με την πάροδο του χρόνου γίνονται πολύ σκληρές.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.