Το μεταδιθειώδες νάτριο μια κρυσταλλική σκόνη, λευκού χρώματος, με χαρακτηριστική οσμή (όπως αυτή του διοξειδίου του θείου). 

Το μεταδιθειώδες νάτριο διατίθεται σε σκόνη (98% Na2S2O5) και σε διάλυμα (40% Na2S2O5). Βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα διεργασιών κυρίως ως απολυμαντικό, αντιοξειδωτικό και συντηρητικό μέσο. 

Χρησιμοποιείται:

- Για την αποχλωρίωση (σε πισίνες), ως απολυμαντικό των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης πόσιμου νερού σε συστήματα αφαλάτωσης, καθώς και για την απομάκρυνση της χλωραμίνης κατά την επεξεργασία πόσιμου νερού. Οι αντιδράσεις του μεταδιθειώδους νατρίου με το ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο και την μονοχλωραμίνη είναι :

 Na2S2O5 + Cl2 + 3H2O -> 2 NaHSO4 + 4HCl

Na2S2O5+ 2NH2Cl + 3 H20 -> Na2SO4 + H2SO4 + 2Cl- + 2 NH4+

-Στα τρόφιμα ως αντιοξειδωτικό και συντηρητικό μέσο με κωδικό Ε223. Χρησιμοποιείται είτε ως συντηρητικό είτε ως μέσο αποστείρωσης στην παραγωγή κρασιού και μπύρας. 

- Για φαρμακευτικούς- ιατρικούς σκοπούς, κυρίως ως αντιοξειδωτικό-συντηρητικό σε ενέσιμα φάρμακα (τοπικά αναισθητικά), ως αναγωγικό μέσο σε ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και ως συστατικό σε διάφορα δισκία (παρακεταμόλη). 

- Στην παραγωγή χρυσού, τσιμέντου, δέρματος-γούνας, στη φωτογραφία και στη βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού.

- Στην επεξεργασία αποβλήτων για την αναγωγή εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές.

Διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, το μεταδιθειώδες νάτριο που διακινεί η εταιρεία μας χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτικό στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Χημικός τύπος:

Na2S2O5

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

98% w/w Na2S2O(σκόνη)

30% w/w, 40% w/w Na2S2O(διάλυμα)

Εμπορική ονομασία: 

SODIUM METABISULFITE

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg (στερεό άλας) και το διάλυμα ~40% κ.β. σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

 Το στερεό άλας πρέπει να αποθηκεύεται σε ξερό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το διάλυμα πρέπει να αποθηκεύεται σε πλαστική συσκευασία PVC,ΡΕ,PVDF, ανοξείδωτου χάλυβα 316.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κατάλληλο για τρόφιμα (E 223).