Οι αυξημένες ανάγκες για μεταφορά ειδικών φορτίων οδήγησαν την FERI-TRI στην απόκτηση ιδιόκτητου, πιστοποιημένου κατά ADR, στόλου βυτιοφόρων οχημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR). Έτσι, η εταιρεία μπορεί να εξοικονομεί ένα μέρος του κόστους των μεταφορικών εξόδων προς όφελος των πελατών της, ώστε τα υλικά να φτάνουν στον τελικό χρήστη σε ανταγωνιστικές τιμές και με την πρέπουσα ασφάλεια.  

Όχι μόνο τα μεταφορικά μέσα αλλά και οι οδηγοί της εταιρείας διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και τα σχετικά πιστοποιητικά για Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ώστε να αντιδρούν κατάλληλα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΕΛ. Ι. ΝΥ. Α. Ε. - Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων