Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί, μονοκύτταροι  δηλαδή μικροοργανισμοί που υπάρχουν στον πλανήτη μας πριν από όλους τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.  

Με τη διάδοση μεθόδων βιοτεχνολογίας τα τελευταία χρόνια,  τα βακτήρια άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην βιοαποκατάσταση, βιοανάπτυξη ( σε περιπτώσεις διαρροής πετρελαίου, μολυσμένο έδαφος και απόβλητα διυλιστηρίων), στα συμπληρώματα διατροφής (κυρίως για πουλερικά και για τη μείωση της αμμωνίας στα αγροκτήματα πουλερικών) και ως βιοφυτοφάρμακα. Η χρήση τους βελτιώνει την απόδοση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, αποχετευτικών συστημάτων, συστημάτων συλλογής λιπών, συστημάτων κομποστοποίησης κ.α. Επίσης μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και τη μείωση της λάσπης των εγκαταστάσεων καθώς στον έλεγχο της κακοσμίας.

Τα βακτήρια συλλέγονται από τη φύση και από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων από κατάλληλα από εξειδικευμένο προσωπικό (μικροβιολόγους και περιβαλλοντολόγους) και μετά τη γενετική αναγνώριση τους ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τη δράσης τους. Στη συνέχεια, και αφού εγκριθούν από διαπιστευμένο εργαστήριο, συσκευάζονται κατάλληλα και διατίθενται προς αξιοποίηση. Ενώ οι τύποι των βακτηρίων είναι πάρα πολλοί, μόνο ορισμένοι είναι κατάλληλοι για κάθε χρήση. Πενήντα (50) τύποι βακτηρίων διατίθενται από τον προμηθευτή μας, ανάλογα με τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Κανένα από τα βακτήρια δεν είναι τοξικό και όλα είναι φιλικά για το περιβάλλον. Φυσικά είναι σημαντική η χρήση τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία. 

Συσκευασία: 

Δοχεία 5 -1000 lt, ανάλογα με την παραγγελία.

Αποθήκευση:

Τα βακτήρια μπορούν να διατηρηθούν εώς και δύο (2) χρόνια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο περιέκτης τους να παραμένει ερμητικά κλειστός, να αποθηκεύονται σε χώρο χωρίς υγρασία και να διατηρούνται σε θερμοκρασίες από 0 έως 40 

Κανονισμοί:

Η μονάδα παραγωγής είναι πιστοποιημένη από τη WCS για τις καλές πρακτικές παραγωγής μικροοργανισμών. Η παραγωγή τους γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, 14001:2004 και 18001:2007.