Η νατράσβεστος χαρακτηρίζεται ως δεσμευτής (απορροφητής) του διοξειδίου του άνθρακα και είναι ένα κοκκώδες μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2), μικροποσότητας υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ) και ελάχιστης ποσότητας χρωστικής ουσίας (μωβ) αιθυλίου. Η νατράσβεστος αλλάζει χρώμα από άσπρο σε μωβ, όταν επέρχεται κορεσμός με διοξείδιο του άνθρακα. Ο πλήρης κορεσμός της νατράσβεστου επιβεβαιώνεται όταν το χρώμα της γίνει σκούρο μωβ. Η νατράσβεστος που διακινεί η εταιρεία μας είναι διαμέτρου 3 mm και χρησιμοποιείται στην ιατρική, στην αναισθησιολογία, σε συστήματα εξοπλισμού αναπνοής κ.α.

Χημικός τύπος:

Mείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2 και υδροξειδίου του νατρίου NaOH.

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε δοχεία των 5 L (~ 4,5 kg).

Αποθήκευση:

Η νατράσβεστος πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά σφραγισμένα δοχεία, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό και ξερό χώρο, καλά αεριζόμενο. Το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκευεται κοντά σε ισχυρά οξέα. Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στο ηλιακό φως.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.