Το όξινο ανθρακικό νάτριο ή διττανθρακική σόδα είναι άλας (σκόνη) λευκού χρώματος και έχει ελαφρώς αλμυρή γεύση. Είναι συνώνυμο της μαγειρικής σόδας που έχει διάφορες χρήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

-Στην επεξεργασία του νερού (αύξηση του pH π.χ. στις πισίνες, παράγοντας εξουδετέρωσης).

-Σε βιομηχανίες τροφίμων, στην φαρμακευτική, όπως επίσης και ως συμπλήρωμα στις ζωοτροφές.

-Στη χημική βιομηχανία και στη μεταλλουργία (απομάκρυνση βαφής και διάβρωσης).

-Στη βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού, καθώς και στην κλωστοϋφαντουργία.

-Σε οικοδομικές-κατασκευαστικές εργασίες, καθώς επίσης και στην παραγωγή τσιμέντου. 

Χημικός τύπος:

NaHCO3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

99% w/w (NaHCO3)

Εμπορική ονομασία: 

ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ, ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg. Δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό για την μεταφορά του.

Αποθήκευση:

Το όξινο ανθρακικό νάτριο / διττανθρακική σόδα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.