Το όξινο θειικό νάτριο είναι ένα λευκό, κρυσταλλικό στερεό, άοσμο, υγροσκοπικό, αρκετά διαλυτό στο νερό. Οι όξινες ιδιότητές του οφείλονται στη διατήρηση ενός ιόντος υδρογόνου από το θειικό οξύ κατά τη διαδικασία παραγωγής του. Οι όξινες ιδιότητες, η καθαρότητα αλλά και η υψηλή διαλυτότητά του στο νερό το καθιστούν ως ένα εξαιρετικό συστατικό με πολλές εφαρμογές, κυρίως ως ρυθμιστής pH. Το NaHSO4 ακολουθεί τους κανόνες ‘Πράσινης Χημείας’, όπως αυτοί περιγράφονται από την EPA (Environmental Protection Agency). Κατά την παρασκευή του δεν δημιουργεί απόβλητα και δεν χρησιμοποιεί διαλύτες. Μερικές απο τις σημαντικότερες εφαρμογές του:

- Ως ρυθμιστής οξύτητας σε πισίνες,

- Ως βασικό συστατικό καθαριστικών προϊόντων για οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις,

- Ως βασικό συστατικό λουτρών οξέων στην επεξεργασία μετάλλων,

- Στην κατεργασία αποβλήτων ορνιθοτροφείων (ρυθμιστής pH, έλεγχος αμμωνίας),

- Σε βυρσοδεψία, κλωστοϋφαντουργία και στη φωτογραφία,

- Στην κατεργασία/αφαλάτωση του νερού,

- Στην επεξεργασία πετρελαίου, καουτσούκ κια οπτικών,

- Ως μέσο οξίνισης εδαφών και στην παραγωγή ζωοτροφών ως ρυθμιστής οξύτητας και ως βελτιωτικό γεύσης,

- Στη βιομηχανία των τροφίμων, κυρίως για τη ρύθμιση της τιμής του pH, ως συντηρητικό και βελτιωτικό γεύσης. Βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα τροφίμων όπως, γαλακτοκομικά, φρούτα-λαχανικά, δημητριακά, ποτά, και επεξεργασμένα τρόφιμα (κρέατα, κονσέρβες, σάλτσες, προτηγανισμένα τρόφιμα κ.α.)  

Χημικός τύπος:

NaHSΟ4

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

94,5 – 98,5 % w/w NaHSΟ4 

Εμπορική ονομασία: 

 Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg.

Αποθήκευση:

 Το στερεό άλας πρέπει να αποθηκεύεται σε ξερό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

Κανονισμοί:
Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κατάλληλο για τρόφιμα (E 514ii).