Η παροχή συμβουλών είναι ένα μέρος της αξίας των προϊόντων της FERI - TRI. Όσο χρήσιμη και αν είναι η βιβλιογραφική έρευνα και η παρακαλούθηση των εξελίξεων, συχνά δεν επαρκεί για να μας καταδείξει τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.

Διαθέτοντας εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο, ποικιλία προϊόντων, πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα συγκριτικών αναλύσεων στο ιδιαίτερο δείγμα αποβλήτων τους. Δοκιμάζοντας διαφορετικά προϊόντα, μεμονωμένα ή διαδοχικά, σε διάφορες δοσολογίες, προτείνουμε το καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση προϊόν αλλά και τη σωστότερη δοσολογία, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση τους.

Επιπλέον στην εταιρεία υπάρχει γεωπόνος για την ενημέρωση σχετικά με τη σωστή αποθήκευση και χρήση των λιπασμάτων που διαθέτουμε. 

Οι χημικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι της εταιρείας μπορούν να παρέχουν σημαντική γνώση για την επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού για τη χρήση και εφαρμογή των χημικών προϊόντων.