Πελάτες μας σήμερα είναι :

 • Οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ.
 • Οι  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του ελλαδικού χώρου αλλά και της Κύπρου.
 • Διυλιστήρια επεξεργασίας πόσιμου νερού.
 • Μονάδες χώρων υγειονομικής  ταφής απορριμμάτων (επεξεργασία στραγγιδίων)
 • Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.) βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων (γαλακτοβιομηχανίες, κονσερβοποιεία, βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος-σφαγεία, ζυθοποιίες, ιχθυοκαλλιέργειες , πτηνοτροφία, βιομηχανίας  επεξεργασίας ελιάς, εμφιαλωτήρια κ.α.).
 • Βιομηχανίες κατεργασίας δέρματος - βυρσοδεψία.
 • Βιομηχανιίες επεξεργασίας υφασμάτων -βαφεία και κλωστοϋφαντουργίες.
 • Βιομηχανίες επεξεργασίας χαρτιού - χαρτοβιομηχανίες.
 • Επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών λιπασμάτων.
 • Βιομηχανίες  ζωοτροφών
 • Ελαιοτριβεία
 • Τσιμεντοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες επεξεργασίας σιδήρου-γαλβανιστήρια
 • Κολυμβητήρια και  μεγάλες ιδιωτικές πισίνες