Η ποιότητα των χημικών προϊοντων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ποιότητα καθορίζει την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ζωής τους, πράγμα που συνδέεται άρρηκτα με το τελικό κόστος τους. Αγοράζοντας κανείς χημικά προϊοντα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μπερδεύει την χαμηλότερη με την καλύτερη τιμή. Πρέπει κανείς να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους σύγκρισης και να προτιμά πάντα αξιόπιστους προμηθευτές που έχουν τα μέσα και το προσωπικό για να ελέγχουν τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα υλικά και προϊόντα. Τότε και μόνο τότε μπορεί να θεωρεί ότι παραλαμβάνει αυτό το οποίο πληρώνει.

Η FERI TRI είναι από τους ελάχιστους προμηθευτές χημικών προϊόντων στον ελλαδικό χώρο που πράγματι αξιολογεί τα όσα παραλαμβάνει και προσφέρει. Στο χημικό μας εργαστήριο γίνονται καθημερινές αναλύσεις στις κρίσιμες παραμέτρους πρώτων υλών και προϊόντων, ενώ περιοδικά γίνονται λεπτομερείς αναλύσεις για ιχνοστοιχεία και άλλες προσμίξεις.

Για την σωστή εφαρμογή και οργάνωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην Ποιότητα η FERI-TRI εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2008.