Η FERI - TRI σέβεται το περιβάλλον και έχει καταστήσει την προστασία και τη φροντίδα του βασικό της μέλημα ήδη από την ίδρυση της, αφού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της έχουν άμεση εφαρμογή σε αυτό.

Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται μπορεί να περιγρα­φεί ως "σχεδόν απόλυτα ασφαλής" και ειδικότερα φιλική προς το περιβάλ­λον, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα και τα εμπορεύματα μας χρησιμοποιούνται κατ' εξοχήν για την επεξεργασία, την διαύγαση και την απολύμανση των νερών, την ελάφρυνση από το αρνητικό φορτίο και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων για αρδευτικούς και συναφείς σκοπούς,  τον εμπλουτισμό των εδαφών με τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία και την αναγωγή επικίνδυνων για την δημόσια υγεία χημικών στοιχείων σε ακίνδυνα και αποδεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

Στην εταιρεία ακολουθείται με επιμέλεια ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης για όλα τα είδη που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική της διαδικασία και την παροχή των υπηρεσιών της.

  • Ανακυκλώνουμε και αξιοποιούμε τα υγρά απόβλητα από την παραγωγή μας. 
  • Ανακυκλώνουμε και αξιοποιούμε τα υγρά απόβλητα από την παραγωγή των γαλβανιστηρίων. 
  • Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας επιδιορθώνει τα είδη συσκευασίας που έχουν υποστεί ζημιές και ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα συντήρησης των εγκαταστάσεων μας.
  • Η εταιρεία μας ανακυκλώνει τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα των μηχανών γραφείων και τα είδη συσκευασίας (δεξαμενές, σακιά, παλέτες) των προϊόντων και εμπορευμάτων μας όταν αχρηστεύονται.
  • Φροντίζουμε για το περιβάλλον εντός των εγκαταστάσεων μας, καθαρίζοντας τους χώρους του προσωπικού και τακτοποιώντας τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους σε καθημερινή βάση, δεντροφυτεύοντας όλα τα περιφερειακά σημεία των εγκαταστάσεων  και διατηρώντας ένα μικρό κήπο λουλουδιών και λαχανικών.

 

Η εταιρεία έχει θεσπίσει "Σχέδιο Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης" και "Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων", ενώ ταυτόχρονα επιθεωρεί όλες τις διαδικασίες και θέτει ετησίως στόχους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και πόρων όπου είναι εφικτό και μέσω της βελτίωσης των υποδομών της. 

 

Για την σωστή εφαρμογή και οργάνωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην Ποιότητα και το Περιβάλλοντον, η FERI-TRI εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.