Το άλας του τρισθενούς θειικού σιδήρου είναι ένα αποτελεσματικό, ευδιάλυτο κροκιδωτικό πιστοποιημένο από την NSF για χρήση στο πόσιμο νερό, σε μέγιστη δοσολογία 275 mg/L, που ταυτόχρονα συνάδει με το AWWA standard B406:97.

 Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό άλας κατάλληλο για τη χρήση στην κατεργασία πόσιμου νερού ως μέσο κροκίδωσης – βάρυνσης – καθίζησης με αποτέλεσμα :

- Τη δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών και αρσενικού.

- Τη δραστική καταπολέμηση του φαινομένου της επιπλέουσας λάσπης σε δεξαμενές καθίζησης

- Την “ελάφρυνση” εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, οι οποίες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για να δεχτούν μικρότερο φορτίο από αυτό που πραγματικά υποχρεώνονται από τις συνθήκες να δεχτούν, ώστε η λειτουργία τους και ο βαθμός απόδοσής τους να μπορεί να εκπληρώσει τις ποιοτικές απαιτήσεις για να είναι τα κατεργασμένα νερά κατάλληλα για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη.

- Τη δέσμευση και απομάκρυνση υδρόθειου και θειούχων ενώσεων.

- Την κατεργασία επιφανειακών νερών ή νερού γεωτρήσεων για παραγωγή πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού και νερού κολυμβητηρίων.

- Τη βελτίωση της υφής της συμπυκνωμένης λάσπης που προκύπτει στα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλός βαθμός αφυδάτωσής της.

- Τη διάσπαση γαλακτωμάτων.

(Το διάλυμα μπορεί να δοσιμετρηθεί χωρίς πρόβλημα έως τους -5οC).

Χημικός τύπος:

Fe2(SO4)3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

10% w/w (Fe3+), ~ 19,5% w/w (Fe3+)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 Kg. 

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L ~ 43 kg, σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ~ 1430 kg ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο. Επίσης σε δεξαμενές χαλύβδινες επενδυμένες όμως εσωτερικά με κατάλληλο πλαστικό ή λάστιχο ή πολυεστέρα ανθεκτικό σε ισχυρά οξέα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΝ 890 (για πόσιμο νερό) (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption).