Το υδατικό διάλυμα τρισθενούς χλωριούχου σιδήρου είναι ένα πολύ δραστικό ανόργανο κροκιδωτικό, σε μορφή διαλύματος, κατάλληλο για τη χρήση στην κατεργασία βιομηχανικού νερού, υγρών βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων.   Έχει σκούρο καφέ χρώμα και είναι δραστικό σε ένα ευρύ φάσμα τιμής pH, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία και εύκολη δοσιμέτρηση.

Ως μέσο κροκίδωσης – βάρυνσης – καθίζησης έχει τα παρακάτω αποτελέσματα :

- Τη δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών και αρσενικού.

- Την δραστική καταπολέμηση του φαινομένου της επιπλέουσας λάσπης σε δεξαμενές καθίζησης

- Την “ελάφρυνση” εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, οι οποίες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για να δεχτούν μικρότερο φορτίο από αυτό που πραγματικά υποχρεώνονται από τις συνθήκες να δεχτούν, ώστε η λειτουργία τους και ο βαθμός απόδοσής τους να μπορεί να εκπληρώσει τις ποιοτικές απαιτήσεις για να είναι τα κατεργασμένα νερά κατάλληλα για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη.

- Τη δέσμευση και απομάκρυνση υδρόθειου και θειούχων ενώσεων.

- Την κατεργασία επιφανειακών νερών για παραγωγή βιομηχανικού νερού.

- Την κατεργασία συμπληρωματικού νερού ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ατμοπαραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας.

- Τη βελτίωση της υφής της συμπυκνωμένης λάσπης που προκύπτει στα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλός βαθμός αφυδάτωσής της.

- Διάσπαση γαλακτωμάτων.

(Το διάλυμα μπορεί να δοσιμετρηθεί χωρίς πρόβλημα έως τους -12οC).

Χημικός τύπος:

FeCl3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

9%, 14% w/w (Fe3+)

Εμπορική ονομασία: 

FERRISOL 90, 140

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L ~ 42-44 kg, σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ~ 1445 kg ή σε βυτιοφόρο όχημα έως περίπου 20τν.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο. Επίσης σε δεξαμενές χαλύβδινες επενδυμένες όμως εσωτερικά με κατάλληλο πλαστικό ή λάστιχο ή πολυεστέρα ανθεκτικό σε ισχυρά οξέα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΝ 888.