Το διάλυμα του υδροχλωρικού οξέως είναι ένα ανόργανο ισχυρό οξύ, πολύ διαβρωτικό, με πολλές και σημαντικές βιομηχανικές χρήσεις. Η οσμή του είναι ερεθιστική και αποπνικτική. Το καθαρό υδροχλωρικό οξύ είναι τελείως άχρωμο, ενώ το υδροχλωρικό οξύ του εμπορίου είναι κιτρινωπό επειδή περιέχει ελάχιστες προσμίξεις αλάτων σιδήρου. Αντιδρά με βάσεις, διάφορες οργανικές ενώσεις και διαλύειόλα τα μέταλλα που βρίσκονται πιο ηλεκτροθετικά απο το υδρογόνο. 

Προσφέρεται ιδιαίτερα για την εξουδετέρωση της αλκαλικότητας των λυμάτων. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χημική βιομηχανία ως πρώτη ύλη για την παραγωγή πολυάριθμων εμπορικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται όμως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως, για τον καθαρισμό λεκανών των αφοδευτηρίων, για τον καθαρισμό τοίχων από τις πολλές ασβεστώσεις, για τον καθαρισμό των μετάλλων πριν το γαλβανισμό τους με ψευδάργυρο, για την παραγωγή ζελατίνης, στην επεξεργασία δέρματος κ.ά.

Χημικός τύπος:

HCl

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

31-33% κ.β. και 36-37% κ.β. (για πόσιμο νερό)

Συσκευασία:

Διατίθεται σε μπετόνια των 30 lt ~ 35 kg (έπειτα από παραγγελία), σε παλετοδεξαμενές των 1000 lt ~ 1160 kg ή σε βυτιοφόρο όχημα έως περίπου 25 τόνων.

Αποθήκευση:

Σε δεξαμενές επενδυμένες με λάστιχο ή πολυεστέρα ή σε πλαστικές δεξαμενές ΡΕ ή πολυεστερικές.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Κανονισμό ΕΝ 939. Το υδροχλωρικό οξύ με περιεκτικότητα 37 % διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για κατεργασία πόσιμου νερού.