Το χλωριούχο ασβέστιο είναι η ένωση με χημικό τύπο CaCl2. Βρίσκεται σε στερεά μορφή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, είναι αρκετά διαλυτό στο νερό και λόγω της υγροσκοπικής φύσης του, το άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο πρέπει να φυλάσσεται αεροστεγώς.

Χρησιμοποιείται:

-Ως ξηραντικό μέσο. Το άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο έχει εγκριθεί από τον FDA ως υλικό κατάλληλο για την εξασφάλιση ξηρασίας. Επίσης, χρησιμοποιείται σε αφυγραντήρες σε οικιακούς και άλλους χώρους για την απομάκρυνση της υγρασίας του αέρα.

-Στην οδοστρωσία, λόγω τον υγροσκοπικών ιδιοτήτων του εφαρμόζεται στην επιφάνεια των δρόμων, κρατώντας τα σωματίδια σκόνης στο δρόμο και παρέχοντας ένα στρώμα αποσβέσεως.

-Στην αποπάγωση του οδικού δικτύου και για την πρόληψη σχηματισμού πάγου, ελαττώνοντας το σημείο πήξεως του νερού. Το χλωριούχο ασβέστιο είναι πιο αποτελεσματικό σε χαμηλότερες θερμοκρασίες απ’ ότι το χλωριούχο νάτριο.

-Σε πισίνες, για την αύξηση της σκληρότητας του νερού.

-Στα τρόφιμα ως πρόσθετο τροφίμων με κωδικό Ε509. Χρησιμοποιείται ευρέως ως ρυθμιστής οξύτητας, ως σταθεροποιητής σε κονσέρβες φρούτων και λαχανικών, καθώς και ως πηγή ασβεστίου σε συμπληρώματα διατροφής. Προστίθεται ως ηλεκτρολύτης σε αθλητικά ποτά και σε άλλα ποτά, συμπεριλαμβανομένων και των εμφιαλωμένων νερών. Επίσης χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στη ζυθοποιία, στην τυροκομία και σε γαλακτοβιομηχανίες.

-Σε διάφορες φαρμακευτικές-ιατρικές εφαρμογές ως ενέσιμο διάλυμα (θεραπεία δηλητηρίασης από μαγνήσιο, υποκαλιαιμία και υπερκαλιαιμία).

-Σε μεταλλουργία, βιομηχανίες χαρτιού και εκτύπωσης, σε γεωτρήσεις πετρελαίου και στην παραγωγή χρωμάτων-βαφών.

Χημικός τύπος:

CaCl2

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

77% w/w (CaCl2), 35% w/w (CaCl2) (διάλυμα)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε παλέτες των 1000kg, σε σακιά των 25 kg και σε μεγασάκους των 1000 kg. Διατίθεται σε παλετοδεξαμενές των 1000 L και σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Το  χλωριούχο ασβέστιο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.