Το χλωριώδες νάτριο είναι μια βασική ένωση, από το διάλυμα του οποίου (μετά από αντίδραση με υδροχλωρικό οξύ) παράγεται το διοξείδιο του χλωρίου (ClO2), που είναι ισχυρό οξειδωτικό και απολυμαντικό μέσο. Η αντίδραση λαμβάνει χώρα  επί τόπου, "in situ", σε ειδικό εξοπλισμό όπως ακολουθεί:  

5NaClO2 + 4HCl -> 4ClO2 + 5NaCl

Η χρήση του διοξειδίου του χλωρίου ως απολυμαντικό μέσο παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι αυτής του χλωρίου και του υποχλωριώδους νατρίου. Ενώ θεωρείται πιο ισχυρό απολυμαντικό μέσο από τα δύο προηγούμενα, παρουσιάζει μειωμένη επικινδυνότητα έναντι του χλωρίου, η αποδοτικότητα του  δεν επηρεάζεται από την τιμή του pH του νερού προς απολύμανση και κατά τη χρήση του δεν σχηματίζονται χλωραμίνες και άλλα αλογονομένα και χλωριωμένα παραπροϊόντα .   Οι κύριες χρήσεις του διοξειδίου του χλωρίου είναι σε : 

- Εγκαταστάσεις παραγωγής πόσιμου νερού

- Συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

- Χαρτοβιομηχανία

- Διεργασίες βιομηχανίας τροφίμων

Κυκλώματα ψυκτικού νερού εργοστασίων ατμοπαραγωγής.

 Χημικός τύπος:

NaClO2

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

7,5%, 25%, 31%, 35% w/w (NaClO2)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L ~ 36 kg (κατόπιν παραγγελίας), σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ~ 1210 kg ή σε βυτιοφόρο όχημα έως περίπου 25 τόνων.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο. Επίσης σε δεξαμενές χαλύβδινες επενδυμένες όμως εσωτερικά με κατάλληλο πλαστικό ή λάστιχο ή πολυεστέρα ανθεκτικό σε ισχυρά αλκάλια και οξέα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΝ 938 : 2000. Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. Η FERI - TRI διαθέτει άδεια εισαγωγής και διακίνησης χλωριώδους νατρίου στην ελληνική αγορά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).