ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ / ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ

Το όξινο ανθρακικό νάτριο ή διττανθρακική σόδα είναι άλας (σκόνη) λευκού χρώματος και έχει ελαφρώς αλμυρή γεύση. Είναι συνώνυμο της μαγειρικής σόδας που έχει διάφορες χρήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία του νερού (αύξηση του pH π.χ. στις πισίνες) και των τροφίμων, στην φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, όπως επίσης και ως συμπλήρωμα στις ζωοτροφές.

Χημικός τύπος:

NaHCO3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 99% w/w (NaHCO3)
Συσκευασία: Διατίθεται σε σακιά 25 kg. Δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό για την μεταφορά του.
Αποθήκευση:

Το όξινο ανθρακικό νάτριο / διττανθρακική σόδα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.


New Media Κατασκευή ιστοσελίδων 
Copyright 2011